Soi cầu 247  – nuôi lô khung – rồng bạch kim 88Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác tuyệt đối, soi cầu dự đoán xsmb


Rồng bạch kim

Soi cầu 247

Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác tuyệt đối

Nuôi lô bạch thủ 3 ngày là phương pháp nuôi lô khung. Thực tế bạch thủ là con lô khò bắt. Để bắt chính xác con lô bạch thủ. Bạn cần có kinh nghiệm lâu năm. Biết được nhiều phương pháp soi cầu bắt số. Thông thường nên bắt theo lô trong chu kỳ tần xuất ra. Cầu lô ra thường hay ra tiếp. Bạn cũng nên vận dụng bắt lô theo thứ. Trong tuần thì hàng ngày con nào hay ra nhất thì chơi. Soi cầu 247 xsmb hôm nay. Phân tích dự đoán xổ số miền bắc. Cầu đẹp có khả năng ra cao nhất. Muốn chơi có hiệu quả lô dàn nên tham khảo bài viết thống kê mới.

Thống kê cấp số  nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày

Cầu này sẽ được cung cấp hàng ngày. Sau khi có kết quả mỗi lần nuôi mình sẽ cấp số mới. Cầu này ổn định thì cứ nên theo. Hoặc muốn chơi thêm con nữa. Bạn lấy mục soi cầu bạch thủ mb hôm nay. Cầu đó cũng trong chu kỳ ra. Cho nên phù hợp cho việc nuôi lô.

Đây là số tham khảo cho việc chơi loto hợp pháp!

Ủng hộ lấy cặp lô do mình kết nhất để may mắn Soi cầu bạch thủ dự đoán xsmb hôm nay 18-10Cặp lô kết nhất trong ngày Để xem số bạch thủ khung 3 ngày các bạn hãy nạp thẻ mệnh giá : 500.000 VNĐ
Nạp Thẻ Để Nhận Số VIP
 Phí Lấy Cầu => 500k ( 500.000 Vnđ )
 Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – Gate
► Nhận bach Thủ nuôi khung 3 VIP Chính Xác
Từ ngày nuôi lô bạch thủ Kết quả Ngày Trúng
07> 09-12-2023 nạp thẻ nhận số chờ kết quả
06 > 08/12/2023 58 trúng 58 ngày 1
04 > 06/12/2023 78 trúng 78 ngày 2
03 > 05/12/2023 34 trúng 34 ngày 1
30 > 02/12/2023 85 trúng 85x2 ngày 3
29 > 01/12/2023 65 trúng 65x2 ngày 1
27 > 29/10/2023 15 trúng 15 ngày 2
25 > 27/10/2023 67 trúng 67 ngày 2
24 > 26/10/2023 32 trúng 32 ngày 1
21 > 23/10/2023 24 trúng 24 ngày 3
20 > 22/10/2023 25 trúng 25 ngày 1
17 > 19/10/2023 23 trúng 23x2 ngày 3
16 > 18/10/2023 29 trúng 29 ngày 1
15 > 17/10/2023 24 trúng 24 ngày 1
12 > 14/10/2023 56 trượt ngày
10 > 12/10/2023 60 trúng 60x2 ngày 2
09 > 11/10/2023 56 trúng 56 ngày 1
08 > 10/10/2023 91 trúng 91 ngày 1
05 > 07/10/2023 42 trúng 42 ngày 3
04 > 06/10/2023 58 trúng 58x2 ngày 1
03 > 05/10/2023 61 trúng 61x2 ngày 1
02 > 04/10/2023 69 trúng 69 ngày 1
01 > 03/10/2023 65 trúng 65x3 ngày 1
29 > 31/10/2023 68 trượt ngày
27 > 29/10/2023 74 trúng 44 ngày 2
25 > 27/10/2023 84 trúng 84 ngày 2
22 > 24/10/2023 87 trúng 87 ngày 3
21 > 23/10/2023 76 trúng 76x2 ngày 1
20 > 22/10/2023 89 trúng 89 ngày 1
19 > 21/10/2023 48 trúng 48 ngày 1
18 > 20/10/2023 78 trúng 78 ngày 1
16 > 18/10/2023 25 trúng 25 ngày 2
14 > 16/10/2023 45 trúng 45x2 ngày 2
13 > 15/10/2023 94 trúng 94 ngày 1
12 > 14/10/2023 32 trúng 32x2 ngày 1
09 > 11/10/2023 59 trúng 59 ngày 3
08 > 10/10/2023 34 trúng 34 ngày 1
05 > 07/10/2023 52 trúng 52x2 ngày 3
02 > 04/10/2023 04 trượt ngày
30 > 02/10/2023 07 trúng 07 ngày 2
28 > 30/09/2023 57 trúng 57 ngày 2
27 > 29/09/2023 71 trúng 71 ngày 1
26 > 28/09/2023 74 trúng 74 ngày 1
25 > 27/09/2023 70 trúng 70 ngày 1
23 > 25/09/2023 78 trúng 78 ngày 2
22 > 24/09/2023 84 trúng 84 ngày 1
21 > 23/09/2023 41 trúng 41 ngày 1
17 > 19/09/2023 23 trúng 23x2 ngày 2
15 > 17/09/2023 24 trúng 24 ngày 2
14 > 16/09/2023 68 trúng 68 ngày 1
13 > 15/09/2023 46 trúng 46 ngày 1
11 > 13/09/2023 64 trúng 64 ngày 2
10 > 12/09/2023 68 trúng 68 ngày 1
09 > 11/09/2023 69 trúng 69x3 ngày 1
07 > 09/09/2023 51 trúng 51 ngày 2
06 > 08/09/2023 59 trúng 59 ngày 1
01 > 03/09/2023 48 trúng 48 ngày 2
31 > 02/09/2023 46 trúng 46 ngày 1
30 > 01/09/2023 68 trúng 68 ngày 1
28 > 30/08/2023 72 trúng 72 ngày 2
27 > 29/08/2023 89 trúng 89 ngày 1
25 > 27/08/2023 97 trúng 97x2 ngày 2
23 > 25/08/2023 93 trúng 93 ngày 2
20 > 22/08/2023 29 trúng 29 ngày 3
19 > 21/08/2023 76 trúng 76 ngày 1
18 > 20/08/2023 58 trúng 58 ngày 1
16 > 18/08/2023 91 trúng 91 ngày 2
14 > 16/08/2023 45 trúng 45x2 ngày 2
13 > 15/08/2023 79 trúng 79 ngày 1
12 > 14/08/2023 32 trúng 32x2 ngày 1
10 > 12/08/2023 36 trúng 36 ngày 2
09 > 11/08/2023 89 trúng 89 ngày 1
06 > 08/08/2023 71 trúng 71 ngày 3
05 > 07/08/2023 43 trúng 43x2 ngày 1
03 > 05/08/2023 56 trúng 56 ngày 2
01 > 03/08/2023 98 trúng 98 ngày 2
30 > 01/08/2023 36 trúng 36 ngày 2
29 > 31/07/2023 79 trúng 79 ngày 1
27 > 29/07/2023 78 trúng 78 ngày 2
26 > 28/07/2023 94 trúng 94x2 ngày 1
25 > 27/07/2023 71 trúng 71 ngày 1
22 > 24/07/2023 79 trúng 79x2 ngày 3
21 > 23/07/2023 83 trúng 83x3 ngày 1
20 > 22/07/2023 74 trúng 74 ngày 1
17 > 19/07/2023 93 trúng 93 ngày 3
16 > 18/07/2023 94 trúng 94 ngày 1
14 > 16/07/2023 94 trúng 94 ngày 2
12 > 14/07/2023 02 trúng 02x2 ngày 2
10 > 12/07/2023 65 trúng 65 ngày 2
09 > 11/07/2023 24 trúng 24 ngày 1
09 > 11/07/2023 24 trúng 24 ngày 1
08 > 10/07/2023 72 trúng 72 ngày 1
05 > 07/07/2023 86 trượt ngày
03 > 05/07/2023 97 trúng 97 ngày 2
30 > 02/07/2023 97 trượt ngày
27 > 29/06/2023 56 trượt ngày
26 > 28/06/2023 82 trúng 82 ngày 1
25 > 27/06/2023 48 trúng 48 ngày 1
24 > 26/06/2023 47 trúng 47 ngày 1
23 > 25/06/2023 62 trúng 62x2 ngày 1
22 > 24/06/2023 64 trúng 64 ngày 1
18 > 20/06/2023 74 trúng 94 ngày 1
16 > 18/06/2023 79 trúng 79 ngày 2
15 > 17/06/2023 57 trúng 57 ngày 1
14 > 16/06/2023 37 trúng 37x2 ngày 1
12 > 14/06/2023 65 trúng 65 ngày 2
09 > 11/06/2023 62 trượt ngày
07 > 09/06/2023 45 trúng 45 ngày 2
06 > 08/06/2023 68 trúng 68 ngày 1
03 > 05/06/2023 56 trượt ngày
31 > 02/06/2023 47 trượt ngày
29 > 31/05/2023 87 trúng 87x2 ngày 2
26 > 28/05/2023 52 trượt ngày
25 > 27/05/2023 21 trúng 21 ngày 1
22 > 24/05/2023 42 trượt ngày
21 > 23/05/2023 54 trúng 54 ngày 1
20 > 22/05/2023 83 trúng 83x2 ngày 1
19 > 21/05/2023 87 trúng 87x2 ngày 1
17 > 19/05/2023 43 trúng 43 ngày 2
15 > 17/05/2023 78 trúng 78 ngày 2
14 > 16/05/2023 70 trúng 70 ngày 1
12 > 14/05/2023 93 trúng 93 ngày 2
09 > 11/05/2023 76 trượt ngày
08 > 10/05/2023 93 trúng 93 ngày 1
06 > 08/05/2023 95 trúng 95 ngày 2
05 > 07/05/2023 58 trúng 58 ngày 1
04 > 06/05/2023 42 trúng 42x2 ngày 1
03 > 05/05/2023 62 trúng 62 ngày 1
02 > 04/05/2023 43 trúng 43 ngày 1
01 > 03/05/2023 98 trúng 98 ngày 1
30 > 02/05/2023 63 trúng 63 ngày 1
29 > 31/04/2023 98 trúng 98 ngày 1
28 > 30/04/2023 96 trúng 96x2 ngày 1
27 > 29/04/2023 93 trúng 93 ngày 1
26 > 28/04/2023 56 trúng 56 ngày 1
25 > 27/04/2023 09 trúng 09 ngày 1
24 > 26/04/2023 73 trúng 73 ngày 1
23 > 25/04/2023 92 trúng 92 ngày 1
22 > 24/04/2023 61 trúng 61x2 ngày 1
21 > 23/04/2023 97 trúng 97x2 ngày 1
18 > 20/04/2023 78 trúng 78 ngày 3
16 > 18/04/2023 76 trúng 76x2 ngày 2
14 > 16/04/2023 72 trúng 72 ngày 2
12 > 14/04/2023 98 trúng 98 ngày 2
10 > 12/04/2023 64 trúng 64 ngày 2
08 > 10/04/2023 69 trúng 69 ngày 2
07 > 09/04/2023 65 trúng 65 ngày 1
06 > 08/04/2023 63 trúng 63 ngày 1
04 > 06/04/2023 47 trúng 47 ngày 2
03 > 05/04/2023 16 trúng 16 ngày 1
31 > 02/04/2023 98 trượt ngày
30 > 01/04/2023 75 trúng 75 ngày 1
27 > 29/03/2023 24 trượt ngày
24 > 26/03/2023 24 trượt ngày
23 > 25/03/2023 78 trúng 78 ngày 1
20 > 22/03/2023 89 trượt ngày
17 > 19/03/2023 54 trượt ngày
16 > 18/03/2023 97 trúng 97 ngày 1
15 > 17/03/2023 54 trúng 54 ngày 1
13 > 15/03/2023 79 trúng 79 ngày 1
12 > 14/03/2023 19 trúng 19 ngày 1
09 > 11/03/2023 87 trúng 87 ngày 3
08 > 10/03/2023 96 trúng 96 ngày 1
06 > 08/03/2023 45 trúng 45 ngày 2
05 > 07/03/2023 58 trúng 58x2 ngày 1
02 > 04/03/2023 94 trượt ngày
27 > 01/03/2023 64 trúng 64 ngày 3
26 > 28/02/2023 65 trúng 65 ngày 1
25 > 27/02/2023 74 trúng 74 ngày 1
24 > 26/02/2023 95 trúng 95 ngày 2
23 > 25/02/2023 69 trúng 69 ngày 1
22 > 24/02/2023 78 trúng 78 ngày 1
21 > 23/02/2023 62 trúng 62x2 ngày 1
20 > 22/02/2023 67 trúng 67 ngày 1
19 > 21/02/2023 65 trúng 65x2 ngày 1
18 > 20/02/2023 36 trúng 36 ngày 1
16 > 18/02/2023 15 trúng 15x2 ngày 2
15 > 17/02/2023 86 trúng 86 ngày 1
12 > 14/02/2023 56 trượt ngày
09 > 11/02/2023 86 trượt ngày
06 > 08/02/2023 91 trượt ngày
03 > 05/02/2023 78 trúng 78x2 ngày 3
02 > 04/02/2023 79 trúng 79 ngày 1
31 > 02/02/2023 63 trúng 63 ngày 2
29 > 31/01/2023 57 trúng 57 ngày 2
28 > 30/01/2023 95 trúng 95x2 ngày 1
27 > 29/01/2023 75 trúng 75 ngày 1
26 > 28/01/2023 08 trúng 08 ngày 1
25 > 27/01/2023 83 trúng 83 ngày 1
15 > 17/01/2023 31 trượt ngày
13 > 15/01/2023 96 trúng 96 ngày 2
12 > 14/01/2023 83 trúng 83 ngày 1
11 > 13/01/2023 85 trúng 85 ngày 1
09 > 11/01/2023 45 trúng 45 ngày 2
08 > 10/01/2023 91 trúng 91 ngày 1
07 > 09/01/2023 79 trúng 79 ngày 1
06 > 08/01/2023 75 trúng 75x2 ngày 1
03 > 05/01/2023 80 trượt ngày
01 > 03/01/2023 94 trúng 94 ngày 2
30 > 01/01/2023 91 trúng 91x2 ngày 2
27 > 29/11/2022 91 trượt ngày
24 > 26/11/2022 91 trúng 91 ngày 3
22 > 24/11/2022 75 trúng 75 ngày 2
21 > 23/11/2022 64 trúng 64x3 ngày 1
20 > 22/11/2022 29 trúng 29 ngày 1
19 > 21/11/2022 57 trúng 57 ngày 1
18 > 20/11/2022 98 trúng 98 ngày 1
17 > 19/11/2022 24 trúng 24 ngày 1
14 > 16/11/2022 57 trượt ngày
11 > 13/11/2022 96 trượt ngày
10 > 12/11/2022 40 trúng 40 ngày 1
07 > 09/11/2022 98 trượt ngày
04 > 06/11/2022 02 trượt ngày
03 > 05/11/2022 45 trúng 45 ngày 1
02 > 04/11/2022 93 trúng 93 ngày 1
01 > 03/11/2022 98 trúng 98 ngày 1
28 > 30/11/2022 40 trượt ngày
25 > 27/11/2022 86 trúng 86 ngày 3
24 > 26/11/2022 65 trúng 65 ngày 1
22 > 24/11/2022 32 trúng 32 ngày 2
19 > 21/11/2022 37 trượt ngày
18 > 20/11/2022 23 trúng 23 ngày 1
15 > 17/11/2022 75 trúng 73 ngày 3
12 > 14/11/2022 76 trúng 76 ngày 3
11 > 13/11/2022 54 trúng 54x2 ngày 1
10 > 11/11/2022 06 trúng 06 ngày 1
08 > 10/11/2022 09 trúng 09 ngày 2
07 > 09/11/2022 21 trúng 21 ngày 1
05 > 07/11/2022 06 trúng 06 ngày 2
02 > 04/11/2022 31 trượt ngày
01 > 03/11/2022 76 trúng 76x2 ngày 1
30 > 01/11/2022 42 trúng 42 ngày 2
28 > 30/10/2022 87 trúng 87 ngày 2
27 > 29/10/2022 75 trúng 75 ngày 1
26 > 28/10/2022 68 trúng 68 ngày 1
25 > 27/10/2022 03 trúng 03 ngày 1
24 > 26/10/2022 51 trúng 51x2 ngày 1
23 > 25/10/2022 46 trúng 46 ngày 1
22 > 24/10/2022 47 trúng 47 ngày 1
22 > 24/10/2022 47 trúng 47 ngày 1
21 > 23/10/2022 30 trúng 30 ngày 1
20 > 22/10/2022 78 trúng 78 ngày 1
19 > 21/10/2022 79 trúng 79 ngày 1
17 > 19/10/2022 96 trúng 96x2 ngày 2
15 > 17/10/2022 29 trúng 29 ngày 2
14 > 16/10/2022 24 trúng 24x2 ngày 1
11 > 13/10/2022 25 trúng 25 ngày 3
09 > 11/10/2022 64 trúng 64 ngày 2
08 > 10/10/2022 74 trúng 74 ngày 1
07 > 09/10/2022 62 trúng 62 ngày 1
06 > 08/10/2022 59 trúng 59 ngày 1
05 > 07/10/2022 46 trúng 46x2 ngày 1
04 > 06/10/2022 98 trúng 98 ngày 1
03 > 05/10/2022 16 trúng 16 ngày 1
02 > 04/10/2022 43 trúng 43 ngày 1
30 > 02/10/2022 69 trúng 69 ngày 2
27 > 29/9/2022 65 trúng 65 ngày 3
26 > 28/9/2022 84 trúng 84 ngày 1
25 > 27/9/2022 56 trúng 57x2 ngày 1
24 > 26/9/2022 68 trúng 68x2 ngày 1
22 > 24/9/2022 36 trúng 36 ngày 2
21 > 23/9/2022 16 trúng 16 ngày 1
20 > 22/9/2022 71 trúng 71 ngày 1
18 > 20/9/2022 02 trúng 02 ngày 2
17 > 19/9/2022 48 trúng 48 ngày 1
16 > 18/9/2022 89 trúng 89 ngày 1
14 > 16/9/2022 95 trúng 95 ngày 2
12 > 14/9/2022 66 trúng 66 ngày 2
11 > 13/9/2022 88 trúng 88 ngày 1
08 > 10/9/2022 77 trượt ngày
06 > 08/9/2022 99 trúng 99x3 ngày 2
05 > 07/9/2022 88 trúng 88 ngày 1
24 > 06/9/2022 23 trúng 23x2 ngày 1
03 > 05/9/2022 21 trúng 21 ngày 1
02 > 04/9/2022 57 trúng 57 ngày 1
30 > 01/9/2022 06 trúng 06 ngày 3
29 > 31/8/2022 07 trúng 07 ngày 1
28 > 30/8/2022 23 trúng 23 ngày 1
27 > 29/8/2022 86 trúng 86 ngày 1
26 > 28/8/2022 43 trúng 43 ngày 1
23 > 25/8/2022 83 trúng 83 ngày 3
22 > 24/8/2022 72 trúng 72x2 ngày 1
21 > 23/8/2022 56 trúng 56x2 ngày 1
20 > 21/8/2022 50 trúng 50x2 ngày 1
19 > 21/8/2022 17 trúng 17 ngày 1
18 > 20/8/2022 28 trúng 28x2 ngày 1
17 > 19/8/2022 95 trúng 95 ngày 1
15 > 17/8/2022 45 trúng 45 ngày 2
14 > 16/8/2022 95 trúng 95x2 ngày 1
12 > 14/8/2022 43 trúng 43x2 ngày 2
11 > 13/8/2022 82 trúng 82 ngày 1
11 > 13/8/2022 82 trúng 82 ngày 1
10 > 12/8/2022 81 trúng 81x2 ngày 1
09 > 11/8/2022 87 trúng 87 ngày 1
06 > 08/8/2022 81 trượt ngày
03 > 05/8/2022 84 trúng 84 ngày 3
31 > 02/8/2022 83 trúng 83 ngày 3
28 > 30/7/2022 31 trượt trượt
27 > 29/7/2022 84 trượt trượt
24 > 26/7/2022 70 chờ trượt
21 > 23/7/2022 75 chờ trượt
nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác

Lưu ý tất cả các thong tin bạn nhận được là tham khảo chơi xổ số. Nó chỉ là những phân tích nhận định và dự đoán kết quả lô ra hàng ngày

Phương pháp chơi hiệu quả miễn phí

Bạn nên lấy cầu này và chơi trong 3 ngày tới. Bắt theo và điều tiet1 vốn hợp lý. Đảm bào chơi mà trúng ngày nào cũng có lời. Tốt nhất là chơi theo tỷ lệ 1:2:4. Cầu mà càng ổn định thì càng nên chơi. Bạn cũng chỉ có thể chơi khung max tối đa 5 ngày con này. Hoặc có thể lấy cầu lô bạch thủ nuôi khung. Chơi con nào cũng được. Việc vào tiền cần phải biết cách vào. Nếu đang đỏ thì chơi lớn. Nếu đang đen giam nhỏ lại. Nhưng hầu như nuôi max 5 ngày là ăn.

Các tìm kiếm liên quan đến Nuôi lô

Song thủ lô nuôi khung 2 ngày. Cầu này thường ăn theo chu kỳ. Bắt lô rơi là chủ yếu

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày. Hạng mục này cũng được cấp riêng.

L2 dự đoán lô ra trong 3 ngày tôi. Có khả năng ra hôm nay. Nhưng hay đánh trong 3 ngày đảm bảo trúng có lời.

Lô kép nuôi khung 3 ngày siêu chuẩn ăn. Lô kép là dễ bắt nhất vì chỉ cần quan sát theo dõi 10 con.

Cặp lô nuôi 2 ngày. Những cầu này được dự đoán tại soi cầu miễn phí hôm nay

Bạch thủ lô kép nuôi khung 3 ngày. Chuyên mục này có rieng. Bạn ra trang chủ tìm nhé

Lô cặp song thủ khung 3 ngày

Nuôi lô cặp khung 3 ngày

Nói chung thì các mục trên đều có cả. Bạn chỉ cần xem cầu nào ổn nhất thì chơi

Những thống kê soi cầu quanb trọng nên biết

Dự đoán kết quả lô ra hôm nay. Ở phần phân tích soi cầu dự đoán xsmb. Các cặp lô có khả năng ra cao nhất đều được dưa ra. Theo nó hàng ngày thì hầu như bạn được ăn

dự đoán xsmb win2888

Dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay

dự đoán xổ số miền bắc chính xác hôm nay

Soi cầu chính xác nhất hôm nay

Soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay

Bạn có thể lựa chọn cầu tại dàn lô đẹp nhất hôm nay để nuôi lô khung.

dự đoán kết quả xổ số miền bắc chính xác nhất

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc chính xác nhất

Dự đoán XSMB Minh Ngọc

Cầu lô cung cấp chỉ mang tính chất thống kê kết quả xsmb tham khảo. Hãy cân nhắc và tính toán kỹ trước khi theo.


Cặp lô kết nhất hôm nay
Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Dàn đề 20 số vip khung 2 tới 3 ngày Dàn đề 20 số vip khung 2 tới 3 ngày
Dàn đề 40 số víp khung 3 ngày Dàn đề 40 số víp khung 3 ngày
Soi Cầu Xiên 2 Siêu Víp Chính Xác Nhất Soi Cầu Xiên 2 Siêu Víp Chính Xác Nhất
Dàn đề 36 con số nuôi khung 3 ngày bất bại Dàn đề 36 con số nuôi khung 3 ngày bất bại
Bạch Thủ Siêu Vip Không Bao giờ Thua Bạch Thủ Siêu Vip Không Bao giờ Thua
Song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác Song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác
Song Thủ Siêu Víp XSMB Ăn Thông Song Thủ Siêu Víp XSMB Ăn Thông
Lô kép nuôi khung 3 ngày soi cầu 247 vip Lô kép nuôi khung 3 ngày soi cầu 247 vip
Song thủ lô khung 3 ngày dự đoán xsmb Song thủ lô khung 3 ngày dự đoán xsmb

© 2016 - 2017 Soi Cầu Miền Bắc


Bản quyền thuộc Nuoibachthu.com

Soi cầu 247 - Soi cầu 24h - Nuôi lô khung